Youth Centres UP II 

Descriere (sumar, obiective, activități):

Youth Centres UP a fost proiectul internațional ce a continuat intervenția în comunitate din prima ediție, țintând să amenajeze alte 10 centre de tineret în cartierele timișorene, restaurând 10 puncte termice neutilizate. 

Obiectivele pe termen scurt ale proiectului au fost: 

 • implicarea a 260 de tineri din Europa și România în activități de solidaritate (sub formă de voluntariat) pentru 50 de zile în 10 comunități din Timișoara; 
 • implicarea a 10 tineri din Europa în activități de solidaritate pe o perioadă de 12 luni pentru sprijinira a 10 comunități din Timișoara; 
 • implicarea a minim 10 de tineri aflați în situații de risc (tineri din sistemul de probațiune) în acțiuni de solidaritate în context internațional pe o perioadă de 50 de zile; 
 • implicarea a minim 15 cetățeni (preponderent tineri) din fiecare comunitate (150 în total) în activități de amenajare a celor 10 centre de tineret urbane, pe o perioadă de 50 de zile prin intermediul acțiunilor de voluntariat sau al donațiilor pentru amenajarea centrelor (donații materializate numai în obiecte necesare amenajării); 
 • amenajarea și inaugurarea a 10 centre de tineret în 50 de zile din 10 comunități distincte din Timișoara utilizând principiul solidarității comunitare și al artelor participative; 
 • dezvoltarea competențelor transversale pentru 270 de tineri din Europa și România, pentru 50 de zile cu accent pe: abilitățile de lucru în echipă, simțul inițiativei, organizării de evenimente și comunicării într-o limbă străină; 
 • amenajarea și inaugurarea a 10 centre de tineret urbane, în care să se dezvolte activități pentru tineri aflați în situații de risc cu scopul de incluziune socială a acestora; 
 • realizarea unei conferințe naționale de valorizare a rezultatelor în data de 12 August (ziua internațională a tinerilor); 
 • dezvoltarea compentențelor și abilităților a 10 tineri din Europa în domeniul dezvoltării comunitare și al dezvoltării de activități în spații sigure pentru tineri. 

Obiectivele pe termen lung ale proiectului: 

 • dezvoltarea și întărirea comunității tinerilor din cartiere, în jurul centrelor de tineret urbane, care contribuie la dezvoltarea orașului, participând activ la viața democratică și civică; 
 • îmbunătăţirea accesului, participării celor din grupuri dezvantajate (tineri în situații de risc sau cu nevoie speciale, din zone dezavantajate) şi reducerea disparităţilor care pot să apară; 
 • Implementarea în cadrul celor 10 centre de tineret a Standardelor de calitate pentru centrele de tineret – produs al implementării proiectului național POCA coordonat de FITT – Centrul de Inovație și Excelență în Domeniul Politicilor Publice de Tineret – (finalizate în septembrie 2019); 
 • crearea unui exemplu de bună practică în cadrul programului ESC atât pentru România cât și la nivel european prin crearea unui ecosistem destinat tinerilor în Timișoara. 

Activitățile proiectului au cuprins: 

– activități de acomodare și pregătire (acomodarea cu orașul, cu echipa), cu activități complementare – ateliere de abilități practice; 

– amenajare a spațiilor – în care puncte termice nefolosite intră în procesul de amenajare și pregătire pentru găzduirea activităților destinate tinerilor. Voluntarii vor lucra cot la cot cu membrii comunității; 

– pregătire și inaugurare – echipele de voluntari au misiunea de a planifica și de a organiza evenimentele de inaugurare a centrelor de tineret; 

– evaluarea activității, realizată la finalul proiectului. 

Proiectul a presupus, de asemenea, organizarea unei Conferințe naționale de valorizare, pe data de 12 August 2020, dedicată punerii în lumină a muncii depuse de voluntari împreună cu membrii comunității, concentrată pe conceptul de solidaritate.  

Nr. referință proiect 2019-3-RO01-ESC11-078079 

Domeniul: voluntariat 

Local, județean, național, european, internațional: internațional 

Perioada de desfășurare: 1/01/2020 – 30/06/2021 

Locul desfășurării: Timișoara 

Număr participanți: –

Buget467.184,00 € 

Finanțator: Corpul European de Solidaritate 

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)