Tip Top Mini Top

Descriere (sumar, obiective, activități): Sumar: Concursul s-a desfășurat în colaborare cu Casa de cultură a Municipiului Lugoj și Clubul elevilor și s-a adresat elevilor de clasa a III-a din școlile generale lugojene,fiecare școală prezentându-se cu câte o echipă formată din doi elevi.  

Obiective: Concursul s-a dorit a fi o acțiune extrașcolară și o implicare cât mai largă a școlilor și grădinițelor în vederea scoaterii la iveală a copiilor talentați din Lugoj.  

Activități:  

– Probă de recitare  

– Interpretarea unui cântec  

– Probă de dans  

Domeniul: artă, sport și recreere 

Local, județean, național, european, internațional: Local  

Perioada de desfășurare: 14.03.1996  

Locul desfășurării: Localitatea Lugoj  

Număr participanți: –  

Buget în lei / Buget în USD (la cursul mediu din acea lună ): 25.000 lei  

Finanțator: FITT 

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)