Solidari pentru Lugoj – împreună construim un nou centru de tineret 

Descriere (sumar, obiective, activități):

Solidari pentru Lugoj – proiectul ce și-a propus să reunească 40 de voluntari naționali și internaționali și membri ai comunității lugojene, pentru a restaura împreună Clubul Tineretului din Lugoj, transformându-l într-un spațiu sigur – centru de tineret funcțional. Proiectul a fost finanțat în anul 2019.

Obiectivele pe termen scurt ale proiectului au fost: 

 • implicarea a 30 de tineri din Europa în activități de solidaritate (sub formă de voluntariat) pentru 40 de zile în comunitatea din Lugoj; 
 • implicarea a minim 10 de tineri aflați în situații de risc (tineri din sistemul de probațiune) în acțiuni de solidaritate în context internațional pe o perioadă de 40 de zile; 
 • implicarea a minim 30 cetățeni (preponderent tineri) din comunitate în activități de amenajare a centrului de tineret urban, pe o perioadă de 40 de zile prin intermediul acțiunilor de voluntariat sau al donațiilor pentru amenajarea centrelor (donații materializate numai în obiecte necesare amenajării); 
 • amenajarea și inaugurarea a unui centru de tineret în 40 de zile din Lugoj utilizând principiul solidarității comunitare și al artelor participative; 
 • dezvoltarea competențelor transversale pentru 50 de tineri din Europa și România, pentru 40 de zile cu accent pe: abilitățile de lucru în echipă, simțul inițiativei, organizării de evenimente și comunicării într-o limbă străină; 
 • amenajarea și inaugurarea unui centru de tineret urban, în care să se dezvolte activități pentru tineri aflați în situații de risc cu scopul de incluziune socială a acestora; 
 • realizarea unei conferințe de valorizare a rezultatelor (12 August-ziua internațională a tinerilor).  

Obiectivele pe termen lung ale proiectului au fost: 

 • crearea unei comunități a tinerilor din Lugoj, în jurul centrului de tineret, care să contribuie la dezvoltarea orașului, participând activ la viața democratică și civică; 
 • îmbunătăţirea accesului, participării celor din grupuri dezvantajate (tineri în situații de risc sau cu nevoie speciale, din zone dezavantajate) şi reducerea disparităţilor care pot să apară; 
 • pilotarea în funționarea centrului de tineret a Standardelor de calitate pentru centrele de tineret – produs al implementării proiectului național POCA coordonat de FITT – Centrul de Inovație și Excelență în Domeniul Politicilor Publice de Tineret; 
 • crearea unui exemplu de bună practică în cadrul programului ESC atât pentru România cât și la nivel european în comunitățile de dimensiuni medii.  

Nr. referință proiect: 2019-2-RO01-ESC11-064217 

Domeniul: voluntariat 

Local, județean, național, european, internațional: internațional  

Perioada de desfășurare: 01.09.2019 – 30.09.2020 

Locul desfășurării: Clubul Tineretului din Lugoj 

Număr participanți: –

Buget: 51.597,40 euro 

Finanțator: Corpul European de Solidaritate 

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)