Sebãrile Zãpezii  ĩn parterneriat cu DJS Vâlcea , DTS  Vâlcea şi ISJ Vâlcea la Voineasa