Remarcare si Iginenizare Trasee Turistice din Zona Muntiilor Baiului! – proiect in parteneriat cu Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) – Proiect derulat de catreAsociatia Turist Club Carpatic in luna Iulie 2017, proiectul are ca scop curatarea Traseelor Marcate din imprejurimile Cabanei Girbova, obtinerea unor poteci sigure. 
Buget alocat de FTMB 2.500 lei.