Iniţiator : Organizaţia Tineretului Liber Botoşani 

Beneficiari:   

40 de reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale din zona de granită a Prutului, respectiv din județul Botoșani (România) si orasul Chisinau (Republica Moldova). Beneficiarii indirecti ai proiectului: comunitatile locale din Botosani si Chisinau, alti reprezentanti ai organizatiilor neguverna-mentale locale (aproximativ 65 de persoane), reprezentanți ai instituțiilor publice locale din cele două comunitați (aproximativ 40 de persoane). 

Finanţator: Ministerul Integrării Europene/Delegația Comisiei Europene în Ucraina şi Belarus / Programul de vecinătate România – Moldova 2004 – 2006  

Bugetul proiectului –  47035 EURO 

Perioada de desfăşurare: 01.12.2006 – 31.10.2007 

Descrierea proiectului: 

Proiectul propune consolidarea legăturilor între organizațiile neguvernamentale locale din zona de graniță a Prutului în vederea îmbunatațirii capacităților organizaționale a acestora, creșterii gradului de vizibilitate publică și promovării parteneriatelor transfrontaliere de succes. Grupul țintă al proiectului: 40 de reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale locale din municipiul Botoșani (România) și orașul Chișinău (Republica Moldova). Proiectul propune organizarea a două sesiuni de informare la Botoșani și Chișinău pentru reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din cele două localități, organizarea unui Târg al Organizațiilor neguvernamentale în vederea creșterii gradului de vizibilitate publică a sectorului și realizarea unui album de prezentare a ONG-urilor locale și a activităților acestora ca instrument pentru atragerea de resurse umane și financiare. 

Obiectiv general:  

Consolidarea legăturilor între organizațiile neguvernamentale locale din zona de Botoșani/ Chișinău în vederea îmbunătățirii capacitaților organizaționale a acestora, creșterii gradului de vizibilitate publică și promovării parteneriatelor transfrontaliere de succes. 

Obiective specifice: 

  • Organizarea unor întâlniri (la Botoșani și Chișinău) între reprezentanții organizațiilor neguvernamentale locale din zona de graniță a Prutului în scopul schimbului de bune practici și îmbunătățirii tehnicilor de management organizațional a acestora ;                                                      
  • Organizarea unui târg al ONG-urilor din cele două comunitați ca instrument de crestere a gradului de vizibilitate publică a sectorului;            
  • Realizarea unui album de prezentare a organizațiilor neguvernamentale din cele două comunitați și a exemplelor de proiecte de succes ca instrument pentru atragerea de resurse umane și financiare. 

 

  • Parteneri:  Forul Tinerilor “NOUA MOLDOVA” din Chişinău, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani