Performanță pentru șahiști – As. Club Sportiv Logic Delta, 2.800 lei

Scop: Promovare șahului ca modalitate de valorificare a ptitudinilor individuale în sistem organizat de pregătire și competiție.

Ore pragătire

Participare la Festivalul Internațional de Șah Cap Aurora – FISCA 2016