În perioada 25 – 26 iulie 2019, am participat la 2 workshop-uri în cadrul proiectului „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului–ACTIV-ONGT” organizat de Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret (CNFT), Asociația CIVICUS România și Federația Consiliul Tineretului din România (CTR). În cadrul workshopurilor am făcut propuneri de instrumente utile pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale în domeniul Politicii de Tineret 2015 – 2020 (plan de monitorizare aferent implementării Strategiei, metodologie de evaluare a Strategiei, plan de stimulare a participării civice) și am analizat cum pot fi îmbunătățite câteva dintre actele normative care au cel mai mare impact asupra sectorului de tineret. În cadrul atelierelor am analizat și îmbunătăți următoarele documente: „Instrumentele elaborate în cadrul proiectului pentru monitorizarea, evaluarea și implementarea Strategiei Naționale în domeniul Politicii de Tineret 2015 –2020” dar și „Propunerile elaborate în cadrul proiectului pentru
îmbunătățirea legii tinerilor/proiectului de lege a tineretului, metodologiilor concursurilor de proiecte de tineret organizate de MTS și Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.”