Muntele – prietenul nostru

Descriere (sumar, obiective, activități):

FITT, alături de Oficiul Județean pentru Tineret și Sport Timiș a inițiat proiectul Muntele – prietenul nostru. Proiectul își propunea oferire de opțiuni de educare, recreere, petrecere a timpului liber și sport, tinerilor elevi din Timiș, care reprezentau cazuri sociale (proveneau din familii monoparentale sau aveau venituri scăzute), erau urmași ai revoluționarilor sau au avut rezultate bune la școală. Principalele obiective ale proiectului erau:

  • Formarea deprinderilor pentru turismul montan;
  • Cunoașterea florei și faunei montane;
  • Cunoașterea noțiunilor de prim ajutor;
  • Dezvoltarea fizică a participanților;
  • Prevenirea delicvenței și a devianței juvenile.

Domeniul: educație, sport și timp liber

Local, județean, național, european, internațional: județean

Perioada de desfășurare: 14-26 august 1994

Locul desfășurării: Timișul de Sus, jud. Brașov

Număr participanți: 60

Buget: 1.553.000 lei (1.000.000 lei finanțare, 400.000 lei sponsori, 153.000 lei)

Finanțator: MTS

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)