Întărirea capacităţii organizatorice ONGT-urilor 

Descriere (sumar, obiective, activități):  

Scopul:

– sprijinirea tinerilor şi organizaţilor de tineret prin participarea acestora la diferite traininguri menite să-i ajute în activităţile desfăşurate. În cadrul trainingului au fost abordate temele: management de proiect, management organizaţional, proceduri şi norme legale de funcţionare ale unei organizaţii, managementfiscal. 

Obiective: 

– creşterea directă a nivelului de cunoştinţe în ceea ce priveşte modul de funcţionare al ONGT-urilor şi al cadrului şi a cadrului legal prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea. 

Domeniul: Dezvoltare organizaţională 

Local, județean, național, european, internațional: Local 

Perioada de desfășurare:- 

Locul desfășurării: Casa Tineretului 

Număr participanți: 18 cursanţi 

Buget: – 

Finanțator: – 

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)