Întărirea capacităţii organizatorice a ONGT-urilor 

Descriere (sumar, obiective, activități):  

Scop:

– sprijinirea tinerilor şi organizaţiilor de tineret prin participarea acestora la diferite traininguri menite să-i ajute în activităţile desfăşurate. În cadrul trainingului au fost abordate temele: management de proiect, management organizaţional, proceduri şi norme legale de funcţionare ale unei organizaţii, managementfiscal.  

Obiective: 

– creşterea directe a nivelului de cunoştinţe în cea ce priveşte modul de funcţionare a ONGT-urilorşi al cadrului legal prin care acestea îşi desfăşoară activitatea. 

Domeniul: Voluntariat & Dezvoltare organizaţională 

Local, județean, național, european, internațional: Judeţean 

Perioada de desfășurare: 9 – 10 Iulie 2011 

Locul desfășurării: Tabăra de tineret Chevereş 

Număr participanți: 35 de tineri 

Buget: – 

Finanțator: – 

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)