În luna februarie 2018, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava a încheiat un protocol de colaborare cu Fundația Județeană pentru Tineret Suceava în vederea facilitării procesului de identificare a tinerilor NEET în cadrul proiectului INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare derulat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe o perioadă de 4 ani. Proiectul are ca obiectiv creșterea numărului de tineri NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea acordării acestora de măsuri personalizate de sprijin (oferte de locuri de muncă, reintegrarea în sistemul educațional, participarea la cursuri de formare profesională, scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenții de învățământ
superior). Tânărul NEET este „persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. În data de 27 august 2019, Agenția Județeană pentru Plăti și Inspecție Socială Suceava a încheiat un protocol de colaborare cu Fundația Județeană pentru Tineret Suceava ce are ca obiect dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre părți în vederea sprijinirii echipelor de intervenție locală în scopul identificării, mobilizării și înregistrării tinerilor inactivi NEETs la Serviciul Public de Ocupare (SPO) pe o perioadă de 20 de luni, care să ofere posibilitatea acordării acestora de măsuri personalizate de sprijin (oferte de locuri de muncă, reîntegrarea în sistemul educațional, participarea la cursuri de formare profesională, scheme de ucenicie
sau stagii pentru absolvenți de învățământ superior).