ImProvăm Cultura

Descriere (sumar, obiective, activități): ImProvăm Cultura: era un proiect al cărui scop l-a reprezentat familiarizarea tinerilor cu conceptul de cultură, apoi cu teatrul, precum și stimularea acestora, prin activități de educație non-formală, de a-și exercita un drept fundamental (accesul liber la cultură) și de a lua parte la activități culturale.

În lunile septembrie și octombrie 2017 am organizat 3 ateliere de lucru cu și despre teatru, prin care nu doar că am familiarizat tineri din Timișoara cu cultura Timișoarei, ci și cu conceptul de cultură (mai ales în vederea pregătirii lor pentru Timișoara 2021), dar și pentru a-i susține și pregăti să dezvolte competențe și abilități de viață, folosind metode de educație non-formală.

Obiectivul a fost oferirea accesului, în mod gratuit, la cultură a publicului timișorean.

Domeniul: artă și cultură

Local, județean, național, european, internațional: local

Perioada de desfășurare: septembrie – octombrie 2017

Locul desfășurării: Timișoara

Număr participanți:

Buget:

Finanțator:

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)

[1] https://www.bnr.ro/StatisticsReportHTML.aspx?icid=800&table=703&column