Implicarea tinerilor în politicile publice de tineret

Descriere (sumar, obiective, activități):

Proiectul consta în șase întâlniri regionale pentru consultare, care au inclus actori pentru tineri și tineri, prin care s-au analizat realitatea locală/regională privind implementarea planului de acțiune, urmată de o întâlnire națională, care a prezentat rezultatele proiectului.

Pentru a avea un mecanism mai larg de consultare, am creat o componentă de consultare online pentru a ajunge la tinerii din multe părți ale țării.

Project Reference: 2016-2-RO01-KA347-025111

Beneficiar: Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania – ANOSR

Parteneri:

Partener 1: Federatia Consiliul Tineretului din Romania

Partener 2: FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS

Partener 3: Consiliul National al Elevilor

Domeniul: Politici publice

Local, județean, național, european, internațional: internațional

Perioada de desfășurare: 01.11.2016-31.07.2018

Locul desfășurării:

Număr participanți:

Buget: 49960 EUR

Finanțator:

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)