Prezentare a produselor/lucrărilor in domeniul artelor vizuale (având o tematica de punere in valoare a operelor sculptorului Constantin Brâncuși) a avut loc in data de joi 7 decembrie 2017, orele 15 – 17 la Centrul National de Informare si Promovare Turistica Constantin Brâncuși Târgu Jiu. Galeria s-a derulat in cadrul proiectului de tineret Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri –  care a  urmărit creșterea accesului și gradului de participare activa la viața comunității a tinerilor promovând patrimoniul material al comunităților țintă prin intermediul realizării produselor / lucrărilor in domeniul artelor vizuale (având o tematica de punere in valoare a operelor sculptorului Constantin Brâncuși), inițiativă a Asociației pentru Integrare si Dezvoltare Sociala Cheile Oltețului - A.I.D.S. membra a FJT Gorj membra a F.N.T. proiect de tineret realizat in parteneriat cu ONG membre ale FJT Gorj, finanțator primăria municipiului Târgu Jiu.