Etno-cultură tulceană: dăm valoare tradițiilor, Celisea, 730 lei

Promovarea culturii tradiţionale în comunitatea tulceană, îndeosebi în rândul copiilor, prin participarea unui număr de 1.000 de elevi la Gala Micul Etnograf.

Îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ prin activităţi extraşcolare și participarea (elevilor şi cadrelor didactice) la activități în spații alternative – Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea.

Menținerea caracterului multicultural specific Municipiului Tulcea, promovarea cooperării culturale la nivel local și creșterea accesului la actul cultural prin organizarea Galei Micul Etnograf