Iniţiator – O.T.L.  

Finanţator – Uniunea Europeană 

Bugetul proiectului –  13920 EURO – 367.035.000 lei 

Beneficiari direcţi – elevii liceelor din judeţul Botoşani, părinţi, profesori,  

plicate în prevenţia delincvenţei juvenile. 

Perioada de desfăşurare – 1 ianuarie 2001-28 februarie 2002  

Obiective : sensibilizarea ONG-urilor, autorităţilor locale (Primăria, Poliţia, Consiliul Judeţean,  Inspectoratul Şcolar, Centrul de Asistenţă Psihopedagogică) şi  a membrilor comunităţii privind situaţia delincvenţei  juvenile la nivel de judeţ. realizarea unei strategii comune de  prevenţie la nivelul judeţului Botoşani, implicând instituţiile nai sus menţionate. deschiderea unui Centru de Informare şi  Consiliere pentru Tineri. 

Parteneri : Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani, S.E.C.S., Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Fundatia Judeteana pentru Tineret Botosani. 

Activităţi : 

  • constituirea echipei de lucru, elaborarea planului activităţilor, repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor între parteneri, conceperea materialelor informative, realizarea unui număr de 3 filme educative. 
  • Întâlniri bisăptămânale cu elevii din fiecare liceu din municipiul Botoşani. 
  • Training pentru liderii informali – consilieri “peer” 
  • Realizarea a 4 sesiuni de lucru săptămânale cu  reprezentanţii instituţiilor partenere şi consilierii “peer” formaţi în cadrul proiectului. 

Rezultatul aşteptat : scăderea infracţionalităţii juvenile prin 

informarea beneficiarilor asupra implicaţiilor ce pot genera o infracţiune.