Consultare publică în cadrul Consiliului Jud. Prahova cu privire la elaborarea Ghidului Solicitantului în legătură cu Regimul Finanțărilor Nerambursabile din Fondurile Bugetului jud. Prahova pentru activități nonprofit

INIȚIATOR: FJT PH;
ORGANIZATOR: Consiliul Jud. Prahova;
NIVEL: local;
MEDIA: