Centrul de tineret – un model de consiliere a carierei tinerilor pe parcursul perioadei liceului – ID82670 

Rolul organizatiei – partener 

Perioada: 01.01.2012 -31.12.2013 

Obiectiv general / Scop Imbunatatirea intergrarii socio-prifesionale si educationale, a accesului pe piata muncii si a cunostintelor privind piata muncii pentru tineri, pe tot parcursul perioadei liceului, in cadrul serviciilor de Consiliere in cariera furnizate in parteneriat in cadrul unui Centru de tineret. Generarea unui efect pozitiv pe termen lung. Cresterea ponderii tinerilor din judet care au informatii despre piata munci si care au competente generale pentru a identifica un loc de munca; cresterea capacitatii elevilor de liceu privind decizia in cariera; cresterea capacitatii de a folosi oprotunitatile de dezvoltare personala si profesionala la elevii de liceu din judet.  

In cadrul proiectului am inițiat un Centru de Tineret; activitățile de consiliere s-au desfășurat în spații puse la dispoziție de FPT; o sală de activități a fost special amenajată cu mobilier, smartboard, calculator pentru derularea activităților de consiliere; implicare în derularea activităților prin intermediul unui responsabil acțivități ce a menținut contactul cu elevii pentru organizarea acestora; 300 elevi de liceu, pe parcursul a doi ani de implementare, au participat la activități de consiliere și formare de competențe transversale, au aplicat teste de interese și pentru determinarea stilurilor de învățare on-line; am participat la organizarea a patru ateliere de formare rezidențiale la care au participat 120 de elevi de liceu; 300 de elevi de liceu si-au continuat studiile (liceale sau universitare); un studiu de impact care a relevat creșterea percepției elevilor față de importanța consilierii pentru carieră. 

Bugetul total sau contribuția fundației: 2.010.789 LEI  

Organizator: ASOCIATIA ROMANA DE CONSILIERE SI SPRIJIN 

Finanțator: FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

 

Finantare proiecte asociatii membre 

Domeniul: tineret 

 județean 

Perioada de desfășurare: 2012 

Locul desfășurării: Mehedinti 

Număr participanți: 

Bugetul total sau contribuția fundației: 12500 lei 

Finanțator: FUNDATIA PENTRU TINERET MEHEDINTI