Centrul de Mediere a Forței de Muncă și Voluntariat

Descriere (sumar, obiective, activități):

Obiective:

– consulting în domeniul forței de muncă și al voluntariatului, ale rolurilor și al impactului din punct de vedere social, economic, asupra societății în ansamblu

– consiliere privind orientarea școlară și profesională a tineretului

– informații cu privire la locurile de muncă existente

– testarea și evaluarea solicitanților de locuri de muncă

– calificarea și recalificarea profesională a forței de muncă

– sensibilizarea clasei politice cu privire la problemele cu care se confruntă tineretul,

– promovarea ideii de voluntariat și valorificarea acestui potențial

Beneficiar: Agenția de Studii Politice și Educație Civică pentru Tineret

Parteneri: Fundația Independentă pentru Tineret Timiș

Domeniul: –

Local, județean, național, european, internațional: județean

Perioada de desfășurare: noiembrie 2000

Locul desfășurării: Casa Tineretului

Număr participanți: –

Buget: –

Finanțator: –

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)