• Proiectul a fost conceput în vederea desfăşurării unor eficiente acţiuni de stimulare a interesului tinerilor pentru cunoaşterea evenimentelor istorice din preajma Marii Uniri din 1918. De asemenea insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, pentru limba română, pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor strămoşeşti, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm cu ocazia acestui proiect. Grupul ţintă si partenerii implicaţi arată importanta acordată acestui eveniment. 

    Scopul proiectului:  

  • Marcarea importanţei momentului împlinirii a 100 de ani de la MAREA UNIRE prin formarea în rândul tinerilor a sentimentului de apreciere, respectare şi promovare a valorilor autentice, româneşti, prin ansamblul activităţilor educativ-formative, complementare procesului de învăţământ. 

 

    Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

  • O.S.1. – cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale prin dezvoltarea competenţelor de cercetare, selectare şi valorificare a informaţiilor istorice; 

 

  • O.S.2. – exprimarea prin comportament a spiritului patriotic, a mândriei identităţii naţionale; 

 

  • O.S.3. – înţelegerea că Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai importantă a istoriei româneşti;  

 

  • O.S.4. – conştientizarea că Marea Unire este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului. 

 

  • O.S.5. – educarea grupului ţintă în respect civic şi respect pentru valorile istorice şi spirituale româneşti, în contextul Marii Uniri prin dezvoltarea colaborării între tineri şi profesori, cultivarea şi încurajarea spiritului de echipă; 

Domeniul: Direcții de acțiune 1: Manifestări culturale dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918. 

Local, județean, național, european, internațional: Local 

Perioada de desfășurare: data de ÎNCEPUT a proiectului 10 septembrie, data de FINALIZARE a proiectului 10 decembrie 

Locul desfășurării: Municipiul Târgu-Jiu 

Număr participanți: 300 beneficiari tineri (14-35 ani: tineri, elevi, studenți și tineri absolvenți) in cadrul activității – Campania de promovare completa Internet&Social Media ATL / CLASICA & Mass-media BTL susținută prin intermediul dezvoltării Comunității/rețelei Web Centenar4You, Campanie completata de multiplicarea materialelor informative tipărite. – Indicatori estimați ai Comunității/rețelei Web Centenar4You 300 de vizualizări si accesări; 

  • 300 beneficiari tineri (14-35 ani: tineri, elevi, studenți și tineri absolvenți) ai Albumului Centenarul Marii Uniri 2018 tipărit in 300 exemplare.  

Bugetul total sau contribuția fundației:  

  • în RON: 25000 
  • echivalentul în USD (1 USD = 4,0868 RON)1: 
  • echivalentul în EUR (1 EUR = 4,6530 RON)2: 

Organizator + Parteneri: 

1. Asociația DORNA TISMANA – A.D.T. 

2. Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila, – A.R.D.D.  

3. Asociația „Semănătorul Tismana”– A.S.T.   

4. Asociația pentru Integrare si Dezvoltare Sociala – A.I.D.S. 

5. Asociația TRIX BIKE 

6. Organizația De Tineret Tinerii Întreprinzători 

7. Liga Studenților din Universitatea Constantin Brâncuși 

8. Asociația Studenților Basarabeni din Tg.-Jiu 

9. Asociația DICONT GRUP 

10. Asociația pentru Șanse Egale 


Finanțator:
 primăria municipiului Târgu Jiu 

Poze, articole de presă, etc.: