Anchetă sociologică

Descriere (sumar, obiective, activități):

FITT a inițiat o anchetă sociologică, prin care se dorea colectarea de date cu privire la nevoile tinerilor din județ cu privire la societate, dezvoltarea lor profesională, cultură, etc., urmând ca rezultatele să fi fost prezentate factorilor de decizie.

Ancheta sociologică se desfășura pe două direcții:

  • Aplicarea unui chestionar;
  • Discuții cu grupul țintă.

Etapele acțiunii erau culegerea, sintetizarea informațiilor și prezentarea rapoartelor. Ancheta sociologică urmărea să identifice informații cu privire la procesul de adaptare a tineretului la viața socială, poziția tinerilor cu privire la influența religiei în societate, poziția tinerilor față de instituțiile publice, nivelul de trai al tinerilor, devianța comportamentală, la petrecerea timpului liber, aspirațiile de viitor, procesul educațional, integrarea pe piața muncii, accesul și gradul de implicare la activitățile culturale, sportive și turistice. De pe baza informațiilor culese, FITT dorea să rezulte elaborarea unor programe de asistență socială, culturală, sportivă și profesională dedicate tinerilor din județ.

Domeniul: consultare a tinerilor

Local, județean, național, european, internațional: județean

Perioada de desfășurare: ianuarie – februarie – martie 1994

Locul desfășurării: Timișoara și județul Timiș

Număr participanți: –

Buget: 4.741.500 lei

Finanțator: Ministerul Tineretului și Sportului

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)