Patrimoniul fostei U.T.C. Călărași inventariat în decembrie 1989 și totalizand o valoare de 2.962 mii lei, era compus din:

 • Club Tineret Călărași

 • Baza de Agrement Călărași (2.1 ha teren, compusă din: Clădire Discotecă, teren de fotbal, bazin de înot)

 • Club Tineret Oltenița

Prin contracte în derulare cu colaboratori (investitori privați), cu facilități pentru amortizarea investițiilor pe termen lung,  am reușit să aducem modernizări și dotări la standarde actuale, care au adus plus valoare imobilelor respective (Club Tineret Oltenița, Clădire Discotecă, teren fotbal, bazin înot), pentru a îmbunătăți confortul și buna desfășurare a activităților de copii și tineret în cadrul acestora, investițiile depășind, la momentul actual, aproximativ 2 milioane de euro. 

Astfel, pe parcursul anilor, am desfășurat activități de recreere, formare profesională și alte activități specifice tineretului, având acces la diferite cursuri peste 4000 de copii,  beneficiind de activități recreative aproximativ 10.000-15.000 persoane pe an.

(Maria ENE – președinte al FJT Călărași, 29.04.2020)

CLUB TINERET CĂLĂRAȘI:

Acest imobil a fost în proprietatea UTC și dat în folosință în anul 1979.

Potrivit inventarului din anul 2002, imobilul era înscris cu adresa B-dul Republicii nr.37 (Călărași), cu mențiunea că ar fi fost dat în folosință în anul 1976 și cu suprafața construită de 780 mp + 820 mp împrej.

Compartimentarea din anul 1989:

 • sală de spectacole (300 de locuri)
 • discotecă (120 mp)
 • 4 spații de cercuri (60 mp)
 • grupuri sanitare
 • magazie (20 mp)

BAZA DE AGREMENT CĂLĂRAȘI:

Acest imobil a fost în chiria UTC și dat în folosință în anul 1981 (potrivit inventarului vechi).

Potrivit inventarului din anul 2002, imobilul era înscris cu adresa Parc Dumbrava (Călărași), cu mențiunea că ar fi fost dat în folosință în anul 1984 și cu teren de 2,3 ha. Totodată, apare ca bun distinct COMPLEXUL TINERETULUI CĂLĂRAȘI înscris tot cu adresa Parc Dumbrava și cu suprafața construită de 860 mp.

Compartimentarea din anul 1989:

 • discotecă (400 mp)
 • amfiteatru (250 de locuri)
 • bar (50 mp)
 • birou (10 mp)
 • grupuri sanitare
 • vestiare

Compartimentarea din anul 2002:

Complexul Tineretului Călărași

 • bazin înot tip olimpic
 • bazin înot mic
 • terasă
 • amfiteatru
 • discotecă
 • gard împrejmuire
 • drumuri și alei

CLUB TINERET OLTENIȚA:

Acest imobil a fost în chiria UTC și dat în folosință în anul 1981.

Potrivit inventarului din anul 2002, imobilul era înscris cu adresa B-dul Tineretului (Aleea Flacăra) și cu suprafața construită de 380 mp + 25 mp împrej.

Compartimentarea din anul 1989:

 • sală de spectacole (150 de locuri)
 • 2 săli de cercuri (70 mp)
 • 2 birouri (30 mp)
 • grupuri sanitare
 • magazie (15 mp)

CLUBUL TINERETULUI, cu sprijinul investitorilor, a devenit un loc de întâlnire pentru tineri, care organizează petreceri tematice și spectacole de stand-up pentru aceștia.

SEDIUL COMITET JUDEȚEAN U.T.C. CĂLĂRAȘI:

Potrivit inventarului vechi, acest imobil a fost dat, în anul 1981, în folosința gratuită a UTC-ului.

Potrivit inventarului din anul 2002, acest imobil este înscris la adresa Str. Sloboziei nr.9 (incinta curții Prefecturii), cu mențiunea că ar fi fost dat în folosința UTC în anul 1983 și cu suprafața construită de 130 mp.

Compartimentarea din anul 1989:

 • 6 birouri
 • sală de ședințe (45 de locuri)
 • arhivă (16 mp)
 • oficiu (9 mp)
 • 2 grupuri sanitare
 • 2 magazii (40 mp)