Sesiune de informare despre importanta consultărilor publice in adoptarea hotărârilor care ii afectează direct pe cetățeni. Despre dezbaterea publica privind aplicarea efectivă a legislației și a procedurilor privind transparenta si accesul cetățenilor si organizațiilor societății civile la informații de interes public si la procesul de luare a deciziilor la nivel local. – MAI 2017