Tabăra de toamna: Integrarea tinerilor basarabeni în societatea română prin informarea despre cultura bănățeană și drepturile acestora

Descriere (sumar, obiective, activități):

Sumar: Prin intermediul acestui proiect, Organizația Tinerilor Basarabeni din Zona de Vest, urmărea satisfacerea nevoilor tinerilor basarabeni cu privire la acumularea unor cunoștințe si implicarea acestora în proiecte necesare integrării lor in cadrul comunității romane.

Obiectiv general:  Sporirea interesului tinerilor asupra culturii și valorilor din Banat și integrarea tinerilor in comunitatea românească.

Beneficiar: Organizația Tinerilor Basarabeni din zona de Vest

Parteneri:

Partener 1 : Institutul Intercultural din Timișoara

Partener 2 : Biroul de Informare pentru Emigranți

Partener 3 : Departamentul de Romanii de Pretutindeni

Partener 4: Direcția Județeana Timiș pentru Tineret si Sport

Partener 5: SRL AUTOTIM S.A

Partener 6:  SRL ArtNober S.A

Domeniul: Incluziune, Cultură, Educație

Local, județean, național, internațional: internațional

Perioada de desfășurare: 01-25.11.2011

Locul desfășurării: Tabăra Poieni Strâmbu, Timiș

Număr participanți: 55

Buget: 500 Lei

Poze, articole de presa, etc. (Anexa)