Studiu asupra nevoilor tinerilor din județul Timiș – Bază a strategiei pentru tineret în județul Timiș

Descriere (sumar, obiective, activități):

Pentru realizarea strategiei pentru tineret a județului Timiș, FITT a realizat un studiu asupra nevoile tinerilor din județ, cu scopul de a identifica aspectele reale unde este necesară intervenția și sprijinul, în cadrul următoarelor domenii de interes: cultură, educație formală și non formală, mediu și sănătate, sport și muncă.

Următoarele faze ale proiectului au presupus organizarea de ateliere pe domenii de interes pentru tineri, în vederea realizării unei diagnoze instituționale și elaborarea strategiei de tineret.

Domeniul: consultare

Local, județean, național, european, internațional: județean

Perioada de desfășurare: 1 martie – 15 decembrie 2013

Locul desfășurării: Timișoara – județul Timiș

Număr participanți: – 

Buget: 31,000 lei

Finanțator: Consiliul Județean Timiș, finanțare proprie, sponsorizări

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)