South East European Youth NGOs Forum 

Descriere (sumar, obiective, activități):  

Forumul Sud Est European al Organizațiilor de Tineret, cu tema „Cooperarea regională – instrument și resursă pentru eficientizarea muncii organizațiilor de tineret”, reunind 129 de organizații din țări precum Albania, Bosnia, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia, Moldova, România și Serbia. 

Obiective:  

– Creșterea capacității ONG-urilor de tineret din Europa de Sud-Est prin schimbul direct de contacte, de bune practici, acces la informații și oportunități; 

 Promovarea metodelor de dezvoltare a politicilor pentru tineret în Europa de Sud-Est prin prezentarea celor mai bune practici și contact direct între ONG-urile pentru tineret și organele de luare a deciziilor în sectorul tineretului; 

 Stabilirea de contacte și parteneriate între ONG-urile participante și nu numai; 

 Crearea unei rețele de promotori locali și naționali pentru asigurarea unui circuit fluent de informații utile pentru ONG-urile de tineret. 

Activitățile în cadrul Forumului au fost: 

  • Workshopuri pe teme precum lipsa de implicare social a tinerilor și strategii de combatere a acesteia,parteneriatul guvernamental-neguvernamental în domeniul tineretului, prevenirea excluderii sociale atinerilor în zone defavorizate și factori de instabilitate a zonei; 
  • Prezentări directe ale finanțatorilor de interes pentru zona de Sud-Est și pentru sectorul de tineret; 
  • Analizarea documentelor de politici de tineret și a statusului planurilor de acțiune. 

Domeniul: tineret, participare, politici publice 

Local, județean, național, european, internațional: internațional 

Perioada de desfășurare: 20-23 octombrie 2003 

Locul desfășurării: Timișoara 

Număr participanți: 129 organizații de tineret din Sud-Estul Europei 

Buget: 11.080 USD 

Finanțator: Fundația pentru o Societate Deschisă 

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)