“Serbãrile Zãpezii – Voineasa 2005” – organizator D.J.S. Vâlcea în parteneriat cu F.J.T. Vâlcea, care a asigurat partea artisticã a programului atât în aer liber cât şi în discotecã, unde au fost organizate concursuri dotate cu premii.