Seminar: ZILELE TINERETULUI EUROPEAN, Tabãra Cãlimãneşti, 6-7 mai 2006. Proiectul a dezvoltat personalitatea elevilor oferindu-le oportunitatea cunoaşterii Europei, regiunilor sale, să cunoască şi să înţeleagă rolul instituţiilor Uniunii Europene şi necesitatea aderãrii României la Uniunea Europeanã.