Sanse egale” – proiect susșinut din fonduri PHARE – cursuri de calificare și orientare profesională pentru tineri 18-35 ani. Au fost formați 120 tineri.

Buget total : 90.000 euro