SĂ NE PĂSTRĂM IDENTITATEA

Descriere (sumar, obiective, activități): Proiect destinat copiilor și tinerilor cu dizabilități

Pentru a-și respecta scopurile pentru care s-a constituit și pentru a realiza coeziunea socială prin participarea civică, cu organizarea de acțiuni de voluntariat, Fundația CLEPSIDRA a inițiat proiectul ,,Să ne păstrăm identitatea”.

În cadrul acestui proiect s-au efectuat colaborări între structurile de/pentru tineret și administrația publică locală, ce s-au răsfrânt pozitiv asupra implicării tinerilor cu dizabilități în viața comunității, precum și cu privire la contribuția acestora la actul de educație și cultură, la creșterea consumului cultural în cadrul tinerilor, la procesul de educare/formare continuă.

Au fost incluși în acest proiect un număr de 23 copii și tineri de la Școala Specială (cu handicap mediu, grav sau accentuat), 20 însoțitori personali și 3 cadre didactice, în total 46 persoane.

Proiectul a decurs cu respectarea legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Domeniul: tineret

Local, județean, național, european, internațional: județean

Perioada de desfășurare: 14 martie 2012

Locul desfășurării: casa Tineretului Târgoviște și diferite obiective în București

Număr participanți: 46

Bugetul total sau contribuția fundației:

· în RON: 1100

· echivalentul în USD (1 USD = 3,4240 RON)1:

· echivalentul în EUR (1 EUR = 4,4895 RON)2:

Organizator + Parteneri: FJT Dâmbovița și Fundația Clepsidra

Finanțator: Primăria Municipiului Târgoviște prin FJT Dâmbovița