Reţea de centre de informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări terţe – proiect finanțat de Organizația Internațională pentru Migranți -2010-2011 cu scopul de înregistrare a migranților din județul Buzău și organizarea de activități de integrare socială.

Buget total : 15.000 eur