Realizarea unui album (CD) cu muzica medievala – proiect in parteneriat cu Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB)  – Proiect derulat de catreSocietatea Cultural Artistica pentru Tineret “CONCRET” in perioada 15 Ianuarie – 15 Septembrie 2018. Proiect a avut ca scop inregistrarea si prelucrarea inregistrarilor deja existente in vederea realizarii unui nou album muzical cu muzica veche, cel putin, editarea unui nou CD audio de muzica veche (medievala) ce reprezinta preocuparea unor tineri ce activeaza in cadrul organizatiei. 
Buget alocat de FTMB 2.500 lei.