Iniţiator : Organizaţia Tineretului Liber Botoşani 

Beneficiari:  20 de tineri talentaţi din comunele Rădăuţi Prut, Coţuşca, Avrămeni, Hăneşti, Dobârceni, Româneşti, Santa Mare, 7 meşteri populari care au participat la instruirea făcută în Botoşani, 20 tineri care lucrează în atelierul de creaţie de la Casa Tineretului şi al Fundaţiei Ştefan Luchian; 500 de tineri din oraşul Botoşani invitaţi la spectacolul de muzică şi dansuri populare, oferit gratuit, la parada costumelor populare şi a vestimentaţiei de inspiraţie populară, precum şi să viziteze expoziţia cu vânzare a tinerilor care practică arta populară din satele proiectului. 

Finanţator: Fundaţia Carpatica 

Bugetul proiectului –  122.000.000 lei 

Perioada de desfăşurare01.04.2004 – 30.10.2004 

Descrierea proiectului: 

Proiectul îşi propune reducerea marginalizării sociale şi culturale din comunele Rădăuţi Prut, Coţuşca, Avrămeni, Hăneşti, Dobârceni, Româneşti, Santa Mare prin valorificarea potenţialului etnografic, a meşteşugurilor tradiţionale şi răspândirea moştenirii culturale, a artei populare româneşti; conştientizarea localnicilor şi a instituţiilor locale asupra valorilor genurilor artei populare cu tradiţie în satele lor, încurajarea tinerilor să creeze obiecte de artă tradiţională în scopul participării la concursuri, expoziţii, târguri judeţene şi naţionale, răspândind astfel mesajul artei lor şi valorificând produsul muncii lor.  

Sub îndrumarea meşterilor populari 20 de tineri, din comunele din cadrul proiectului, au lucrat acasă sau în ateliere de creaţie genul de artă specific tradiţiei locale, pentru crearea unor categorii de produse (carpete, lăicere, ştergare, icoane, încondeieri de ouă etc. cu care să poată participa la concursul Meşteşuguri artistice tradiţionale şi expoziţia finală; 

20 de tineri talentaţi din Botoşani au lucrat în atelierul de creaţie piese de vestimentaţie inspirate din arta populară românească specifică satelor vizitate în faza de documentare, sub îndrumarea doamnei prof. Adriana Ileana Jurma.  

Prin organizarea unui concurs de meşteşuguri artistice tradiţionale şi a unei expoziţii finale s-a urmărit stimularea tinerilor creatori în păstrarea şi transmiterea moştenirii culturale, punerea acesteia în valoare prin crearea de produse ale artei populare din satul lor, crearea unei scări valorice, comunicarea prin intermediul artei cu ceilalţi creatori, trezindu-i mândria de a fi român şi că aparţine unei comunităţi – satul românesc.    

Obiectiv general:  

Valorificarea şi răspândirea moştenirii artei populare româneşti, încurajarea tinerilor să creeze obiecte în spiritul tradiţiei satului, spre a le da o motivaţie, o convingere că ei sunt cei care duc mai departe genurile artei din satul natal. 

Obiective specifice: 

  • Instruirea a 7 meşteri populari care la rândul lor vor instrui tinere talente 
  • Instruirea a 20 de tineri talentaţi, având vârsta până în 18 ani, care practică arta populară, pentru a cunoaşte valoarile artei populare româneşti, a specificului genurilor de artă pe care le practică, pentru a-şi ridica la un nivel înalt măiestria. 
  • Organizarea unui concurs judeţean de artă populară Meşteşuguri artistice tradiţionale, câştigătorii vor avea posibilitatea să participe la concursul naţional de la Sibiu organizat de Ministerul Educaţiei. 
  • Tipărirea unui album cu obiecte de artă populară specifice fiecărui sat, cu lucrări executate de tinerii creatori care au participat la concursul judeţean Meşteşuguri artistice tradiţionale 

Parteneri:   

  • Fundaţia Ştefan Luchian 
  • Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani 
  • Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Botoşani 
  • Primăria Botoşani 
  • Inspectoratul Şcolar Botoşani 
  • Centrul de Creaţie Populară Botoşani