Păstrarea artelor populare & culturii tradiționale* este o datorie si o obligație a noastră a tuturor, pentru ca in lumea aceasta a globalizării exista riscul ca identitatea naționala sa se șteargă.. Fundația Județeana pentru Tineret Gorj face un lucru prodigios promovând si valorificând un întreg repertoriu al Patrimoniului Cultural Imaterial din România amenințat de vremurile postmoderne. 

Proiectul urmărește păstrarea, promovarea si valorificarea unui întreg repertoriu al Patrimoniului Cultural Imaterial, prin intermediul implementării si dezvoltării Programului Pilot cu acțiuni de Promovare a Artei & Culturii Tradiționale – P.A.C.T., program care va fi implementat cu următoarele activități din structura proiectului: 

 • SEMINAR – Promovarea diversității “Întâlniri cu.. tradiția” realizat in scopul susținerii active si permanente a G.T. in domeniu*; 
 • Activitate cultural-artistica – Expoziția “Promovarea Artei & Culturii Tradiționale – P.A.C.T.” (in care ne propunem sa dezvoltam interesul fata de cultura tradiționala*); 
 • Program cultural-artistic rezultat al activităților creative de realizare diverse lucrări A.C.T* (exemplu orientativ: de recondiționare a materialelor cu specific popular, confecționare lucrări de arta plastica si decorativa); 
 • Expoziția – P.A.C.T. rezultat al Programului cultural-artistic cu activități creative de realizare diverse lucrări A.C.T* concepute cu abordări inovative de G.T.;  
 • STAGIU – Schimb de experiență intercultural – „Diferiți dar împreuna” – implementat pentru a facilita realizarea unei Piese de teatru cultural-artistica in domeniu*; 
 • Piesa de teatru cultural-artistica – “Cuvânt, Sunet si Culoare” in domeniu* – rezultat al Stagiului – Schimb de experiență intercultural; 
 • Campania de promovare Media&Online – Campanie susținută prin intermediul dezvoltării Platformei web PACT.; 

Toate aceste activități care alcătuiesc proiectul in cadrul cărora se vor împărtăși arta populara & cultura tradiționala*, in egala măsura dezvoltând-si unele abilitați ale G.T. aceștia vor fi îndrumați de persoane resursa in domeniu* (meșteșugari – instructori, meșteri populari, lucrători de tineret) care ii vor sprijini in mod direct in activitățile tematice învățând-ui cum se realizează activitățile de culegere, conservare si valorificare a tradițiilor/obiceiurilor/meșteșugurilor/artelor populare si a tuturor valorilor culturale de patrimoniu (G.T. vor învață cum sa realizeze si creeze diverse obiecte/produse/lucrări A.C.T*); Astfel in urma implementării si dezvoltării Programului Pilot P.A.C.T acesta încurajând/asigurând oportunități de afirmare/exprimare cultural-artistica precum si sprijinirea creativității si a inovării cultural-artistice prin stimularea implicării active si directe a G.T. în diverse arte in domeniu* 

 

SCOPUL proiectului de tineret își propune păstrarea, promovarea si valorificarea unui întreg repertoriu al Patrimoniului Cultural Imaterial cu intermediul implementării si dezvoltării Programului Pilot cu acțiuni de Promovare a Artei & Culturii Tradiționale in cadrul căruia se vor împărtăși cultura tradiționala*, in egala măsura dezvoltând-si unele abilitați a G.T. învățând cum se realizează activitățile de culegere, conservare si valorificare a tradițiilor / obiceiurilor / meșteșugurilor / artelor populare si a tuturor valorilor culturale de patrimoniu, realizând si creând diverse obiecte/produse/lucrări A.C.T* 

 

Proiectul de tineret prin intermediul Programului Pilot cu acțiuni de Promovare a Artei & Culturii Tradiționale – P.A.C.T. își propune realizarea următoarelor OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

Obiectiv specific: 1. – Educarea G.T. (20 Beneficiari direcți participanți implicați activ)in spiritul muncii in echipa, responsabilizarea lor prin implicarea in activități ce au ca scop dezvoltarea unor competente necesare de a deveni antreprenori/start-up, promovarea artelor populare & culturii tradiționale*, a tolerantei si a dialogului intre G.T. pe parcursul Programului Pilot P.A.C.T.: SEMINAR – Promovarea diversității “Întâlniri cu.. tradiția” realizat in scopul susținerii active si permanente a G.T. in domeniu*, timp de o luna; 

 

 • Obiectiv specific: 2. – Stimularea cetățeniei europene active in rândul G.T., prin implicarea lor in activități ce vizează descoperirea, păstrarea si promovarea artelor populare & culturii tradiționale* cu ajutorul dezvoltării Platformei web PACT. (cu un număr de 800 de vizualizări si accesări), susținută de implementarea Campaniei de promovare Media&Online, pe tot parcursul proiectului; 

 

 • Obiectiv specific: 3. – Sensibilizarea in rândul G.T., in ceea ce privește arta populara & cultura tradiționala*, dar si încurajarea inițiativei de conservare si protejare a acestora precum si formarea unor abilitați in domeniu*, pe parcursul implementări Programului Pilot P.A.C.T.: Expoziție – “Promovarea Artei & Culturii Tradiționale” (cu un număr de 250 beneficiari Public țintă), rezultat al Programului cultural-artistic cu activități creative de realizare diverse lucrări A.C.T* exemplu orientativ: recondiționare materiale specific popular, confecționare lucrări de arta plastica si decorativa concepute cu abordări inovative de G.T., timp de o luna; 

 

 • Obiectiv specific: 4. – Dezvoltarea in rândul G.T., a abilitaților de comunicare interculturala, a competentelor de dialog intercultural in ceea ce privește arta populara & cultura tradiționala*, dezvoltarea relațiilor interpersonale, dezvoltarea competentei de comunicare, îmbunătățirea relațiilor intercolegiale, dezvoltarea dimensiunii europene, dar si îmbunătățirea abilitaților sociale pe parcursul Programului Pilot P.A.C.T.: Piesa de teatru cultural-artistica “Cuvânt, Sunet si Culoare” (cu un număr de 250 beneficiari Public țintă), rezultat al STAGIULUI – Schimb experiență intercultural „Diferiți dar împreuna”, timp de o luna; 

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI de tineret 

 

 • A.1. Activitate de pregătire – Lansare proiect P.A.C.T.  
 • A.2. Acțiune din Programul Pilot P.A.C.T- SEMINAR – Promovarea diversității “Întâlniri cu.. tradiția”  
 • A.3. Activitate cultural-artistica – Acțiune din Programul Pilot P.A.C.T- Expoziția “Promovarea Artei & Culturii Tradiționale”  
 • A4. Acțiune din Programul Pilot P.A.C.T- STAGIU – Schimb de experiență intercultural – “Diferiți dar împreuna”  
 • A.5. Campania de promovare Media&Online – Campanie susținută prin intermediul dezvoltării Platformei web PACT., Campanie completata de multiplicarea materialelor de promovare tematice tipărite 
 • A.6. Activitate de evaluare si Follow-up  
 • A.6.1. Acțiune din Programul Pilot P.A.C.T- Piesa de teatru cultural-artistica – “Cuvânt, Sunet si Culoare”  

 

Domeniul: AFIRMARE CULTURAL ARTISTICĂ 

 

Local, județean, național, european, internațional: județean 

 

Perioada de desfășurare: Data de început a proiectului 1 august 2018 data de sfârșit a proiectului 1 noiembrie 2018 – durata proiectului de tineret 3 luni 

 

Locul desfășurării: Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj 

 

Număr participanți: 500 tineri (cu vârste intre 14 si 35 ani) Numărul de beneficiari finali din proiect:  

 

Grupul beneficiarilor finali se constituie dintr-un număr aproximativ de 500 de participanți din cadrul ONG-urilor partenere; participanți din cadrul partenerilor instituționali / instituții publice din comunitățile țintă, 500 beneficiari tineri (cu vârste intre 14 si 35 ani) / public țintă din cadrul următoarelor activității: 

 

 • 250 Numărul de beneficiari tineri (cu vârste intre 14 si 35 ani) Public țintă din cadrul activității – Expoziție – “Promovarea Artei & Culturii Tradiționale” rezultat al Programului cultural-artistic cu activități creative de realizare diverse lucrări A.C.T*; 

 

 • 250 Numărul de beneficiari tineri (cu vârste intre 14 si 35 ani) Public țintă din cadrul activității – Piesa de teatru cultural-artistica – „Cuvânt, Sunet si Culoare” rezultat al Stagiului – Schimb de experiență intercultural – „Diferiți dar împreuna”; 

 

Beneficiari indirecți din proiect: – 800 Numărul de beneficiari tineri (cu vârste intre 14 si 35 ani) din cadrul activității – Campania de promovare Media&Online – susținută prin intermediul dezvoltării Platformei web PACT., Campanie completata de multiplicarea materialelor de promovare tematice tipăriteIndicatori estimați ai Platformei web PACT. 800 de vizualizări si accesări) 

 

Bugetul total sau contribuția fundației:  

 • în RON: 35.000 

 

Organizator + Parteneri: 

 

 • Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila, – A.R.D.D. ONG reprezentat in calitate de președinte de către: Mihai Istrate;- experiența în implementarea de activități similare proiecte de si pentru tineret: Manager proiect – cod COR 241919, manager activități culturale, de tineret si voluntariat, fost Mentor SEV in cadrul mai multor proiecte de tineret, profesor, expert consultant si manager proiecte de tineret, ACTUAL Director Grup Școlar Industrial de Petrol Țicleni 

 

 • Asociația Dorna Tismana – A.D.T. – ONG reprezentat in calitate de președinte de către: Antonio Tomoniu experiența în implementarea de activități similare proiecte de si pentru tineret: : Antonio Tomoniu este acreditat ca si: Lucrător de tineret – cod COR 341205, “Manager Proiecte” cod COR 241919,“Formator” cod COR 242401, “Dezvoltator De E-Learning”cod COR 235905, “Competente Antreprenoriale”, Activități De Consultanta Pentru Afaceri Si Management cod CAEN 7022. 

 

 • Fundația Județeana pentru Tineret Gorj – F.J.T. Gorj – ONG reprezentat in calitate de președinte de către: Dumitrescu Marcel Alexandru – experiența în implementarea de activități similare proiecte de si pentru tineret: : este acreditat ca si Lucrător de tineret – cod COR 341205, a participat in cadrul mai multor proiecte si activități SEV ale voluntarilor, manager activități culturale, de tineret si voluntariat. 

 

 • Asociația „Semănătorul Tismana”– A.S.T. ONG reprezentat in calitate de președinte de către: Nicolae Tomoniu;- experiență în implementarea de activități similare proiecte de si pentru tineret: : manager activități culturale, de tineret si voluntariat, a susținut si promovat acțiuni SEV si activități ale voluntarilor, Profesor, editor-delegat al ARP București, pentru „Semănătorul – Editura online”, director la revista „Semănătorul”.  

 

 • Asociația pentru Integrare si Dezvoltare Sociala Cheile Oltețului – A.I.D.S. – ONG reprezentat in calitate de președinte de către Dumitrescu Irina ;experiența în implementarea de activități similare proiecte de si pentru tineret: a participat in cadrul mai multor proiecte si activități SEV ale voluntarilor, manager activități culturale, de tineret si voluntariat. 

 

Finanțator: MTS  Ministerul Tineretului si Sportului 

 

Poze, articole de presă, etc.: