La Consiliul Judeţean Suceava a avut loc în data de 15 februarie 2018, prima şedinţă a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT), ocazie cu care au fost evidenţiate nevoile tinerilor, identificate în urma  onsultărilor organizate de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Suceava. Tinerii au discutat într-un cadru organizat cu  eprezentanţii Consiliului Judeţean Suceava, la o primă şedinţă CCPT,, structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă Consiliul Judeţean Suceava în baza HCJ de constituire nr.65 din 31 martie 2017, a prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare şi în conformitate cu reglementările legislaţiei naţionale şi europene în vigoare Procesele verbale ale tuturor ședințelor sunt afișate în mod transparent pe secțiunea dedicată CCPT de pe site-ul Consiliului Județean Suceava, alături de regulamentul de funcționare al CCPT, cererea de adeziune în variantă simplificată pentru a fi ușor de înțeles și completat de către tinerii interesați să facă parte din CCPT și sumarizarea nevoilor tinerilor din județul Suceava, aflate în urma consultărilor desfășurate în rândul a 1250 de tineri în perioada 2017-2018. Pentru mai multe informații, pentru a urmări pas cu pas cum a ajuns să funcționeze întrun mod ideal CCPT de pe lângă Consiliul Județean Suceava, vă invităm să accesați:
www.cjsuceava.ro/index.php/ro/consiliul-consultativ-pe-probleme-de-tineret