Faza județeană a  proiectului „Prietenii pompierilor”, ce s-a desfășurat la Stadionul Municipal din Rm. Vâlcea, jud.Vâlcea, în data de  07.06.2018, a reunit ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea și Fundația Județeană pentru Tineret Vâlcea. 

Concursul a avut caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv, având ca scop formarea în rândul tinerilor a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: inițiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, cinstea, corectitudinea și disciplina. 

Activitatea s-a bucurat de sprijinul Primăriei Mun. Rm. Vâlcea.