În toamna anului 2018 FJT Suceava s-a implicat în Rețeaua ONG21. Aceasta își propune să asigure o contribuție relevantă, consistentă și unitară a sectorului neguvernamental la elaborarea și la implementarea politicii guvernamentale în domeniul „Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă” (EDD). Proiectul „ONG21 – Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă” este o iniţiativă a Asociaţiei REPER21 şi este implementat în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, 2014-2020. FJT Suceava s-a informat despre activitățile Rețelei și s-a implicat în deciziile strategice ale acesteia.
Una dintre cele mai importante activități în cadrul Rețelei ONG21 a fost implicarea pentru realizarea propunerii alternative de politică publică: Politica națională de Educație pentru Dezvoltarea durabilă, disponibilă pe prof21.ro/assets/files/ONG21/Propunere PP EDD (REPER21 FDSC)_full_iul19.pdf . În cadrul acestui proiect, reprezentantul FJT Suceava a urmat cursuri susținute de către trei experți cu experiență largă în domeniile advocacy și EDD, care s-a finalizat prin obținerea acreditării de “Specialist în activitatea de lobby”, având drept lucrare practică proiectul „Finanțarea unui Centru de Tineret în Municipiul Suceava”.