Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Suceava a fost alături de Ministerul Afacerilor Externe în data de 25 ianuarie 2018, la lansarea procesului de consultare publică privind tematicile de interes ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, prin intermediul Forumului de consultare publică, comunicare și dezbateri în vederea pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene – „EU-RO 2019“. În cadrul Forumului funcţionează mai multe grupuri de lucru, acţionând în domeniile politice corespunzând configurației Consiliului Uniunii Europene, iar Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Suceava face parte din grupul de lucru „Cultură, tineret și sport”.
Evenimentul, găzduit de Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București a avut loc în prezenţa a numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor publice, administraţiei locale şi centrale, exponenţi ai mediului patronal, sindical sau academic, membri ai societăţii civile, jurnalişti şi reprezentanţi ai delegațiilor României din
cadrul structurilor consultative ale Uniunii Europene, Comitetul Economic și Social European, respectiv Comitetul European al Regiunilor.
Forumul „EU-RO 2019“ este o structură consultativă, fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, în coordonarea Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, şi are ca principală misiune crearea cadrului formal de derulare a dezbaterilor publice organizate de Ministerul Afacerilor Externe pe tema viitoarei Președinții a Consiliului Uniunii Europene.
Din Forum fac parte membrii delegațiilor României din cadrul structurilor consultative ale Uniunii Europene, organizații patronale, sindicale, academice, profesionale, precum și alte structuri ale societății civile organizate, iar la dezbateri pot participa, de asemenea, experți din structuri guvernamentale și neguvernamentale.
Concluziile acestor dezbateri vor fi integrate în procesul de reflecție derulat în vederea fundamentării propunerilor de tematici de interes ale agendei politice a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, precum și a definirii obiectivelor de promovare avute în vedere pentru primul semestru al anului 2019. România va asuma, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, Președinția Consiliului UE. Acest mandat se asigură prin rotație între statele membre ale Uniunii Europene la fiecare șase luni. În timpul exercitării Președinției, România va reprezenta Consiliul UE în dialogul cu celelalte instituții europene, în special Comisia Europeană și Parlamentul European, lucrând de asemenea în strânsă coordonare cu Președintele Consiliului European în cadrul procesului decizional. Președinția rotativă asigură gestionarea curentă a agendei europene și prezidarea formațiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (ministerial, ambasadorial și tehnic), cu excepția Consiliului Afaceri Externe.