Natura Altfel – proiect in parteneriat cu Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) – Proiect derulat de catreAsociatia Ecologie – Sport – Turism in perioada 01 Februarie – 15 Mai 2018. Proiectul a avut ca obiectiv derularea unor activitati specifice educatiei nonformale outdoor, extrascolare, care sa ofere posibilitatea participantilor de a (re)descoperi natura si a o proteja. 

Buget alocat de FTMB 3.000 lei.