Mare Serbare Culturală ediția II

 

Scop: promovarea artelor, a creativității si inovației in rândul tinerilor.

Obiectiv general: creșterea directa a nivelului de cunoștințe in domeniul handmade prin intermediul atelierelor oferite participanților.

Domeniul: Artă, Educație

Local, județean, național, european, internațional: local, național

Perioada de desfășurare: 19 -21.11.2010

Locul desfășurării: Timișoara

Număr participanți: 20