Law Sports Day  

Descriere (sumar, obiective, activități): 

Law Sports Day a fost un eveniment concretizat în practică relativ recent. Acest eveniment a fost transpus în practică sub forma unui concurs, la care au fost invitați să participe toți membri Facultății, având fiecare posibilitatea să propună câte un sport pe care ar dori să îl practice cu ocazia acestei activități.

Scopul evenimentului a fost relaxarea, ruperea studenților din cadrul academic pentru o zi și promovarea activității fizice, precum și consolidarea relațiilor sociale. Pentru a duce la îndeplinire această inițiativă, s-a constituit un comitet de organizare format din 3-4 persoane. Fiecare persoană din cadrul grupului organizator a primit o serie de atribuții de a căror îndeplinire a fost responsabil, iar aceste atribuții pot fi: fixarea unei date pentru eveniment precum și promovarea acestuia pe grupul privat de facebook al Facultății de Drept din Timișoara, crearea unui poll în cadrul evenimentului cu o listă de sporturi și invitarea participanților la sugestii, găsirea unor posibile locații, care să ofere un preț accesibil și care să dispună de numărul de săli necesare diferitelor sporturi care se doresc a fi practicate, menținerea legăturilor cu proprietarii susceptibilelor locații și dacă este cazul, semnarea contractului de către părți (reprezentantul grupului de inițiativă și proprietar/reprezentant), etc. 

Beneficiar : Grup informal de inițiativă Law Crew  

Parteneri: –

Domeniul: Sport 

Local, județean, național, european, internațional: local 

Perioada de desfășurare: 09.04 -19.04.2019 

Locul desfășurării: Timișoara  

Număr participanți: –

Buget: 1497.4 Lei 

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)