Laborator & Studio de artă analogică (cabina de proiecție)

Descriere (sumar, obiective, activități):

Scopul acestui proiect a fost de a promova și conserva arta de tip analogic și a metodelor de execuție artistică prin metode analogice.

Obiective:

  1. Promovarea artei şi tehnicii analogice ca patrimoniu imaterial, pe întreagă durată a proiectului, în rândul a cel puțin 1500 de tineri.
  2. Organizarea de expoziţii, proiecţii, audiţii care să folosescă mijloace analogice, cel puțin o dată în fiecare lună a proiectului.
  3. Organizarea de workshop-uri, prezentări, laboratoare şi alte activităţi cu caracter practic şi educativ pentru 50 de tineri, pe o perioadă de 3 luni.
  4. Organizarea de evenimente de promovare şi atragere a atenţiei asupra culturii analogice, în instituţii de învăţământ, librării, biblioteci, săli de spectacol etc, pe o perioadă de 4 luni
  5. Dezvoltarea de platforme online, comunităţi virtuale şi comunicarea pe web a valorilor şi informaţiilor din domeniu, în vederea continuității.
  6. Recontextualiarea cabinei de proiecție a Casei Tineretului într-un Studio și Laborator analogic, pe o perioadă de 5 luni.

Domeniul: cultură

Local, județean, național, european, internațional: local

Perioada de desfășurare: mai – noiembrie 2016

Locul desfășurării: Timișoara

Număr participanți: peste 1000

Buget: 5715 + 2700 lei

Finanțator: Primăria Municipiului Timișoara, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)