Intervention for YOUth

Descriere (sumar, obiective, activități):

Proiectul a avut ca scop creșterea nivelului de implicare a tinerilor din comunitățile dezavantajate a marilor orașe. Acesta a oferit un sprijin tinerilor participanți, în vederea dobândirii și îmbunătățirii unor competențe și abilități specifice, promovării participării în comunitate și facilitării intrării spre piața muncii.

Prin intermediul acestui proiect, lucrătorii de tineret din diferite țări au învățat împreună activități/metode de animație socio-educative pentru tineri, precum și principiile ce stau la baza activității de animator. Printre metodele lucrate se numără jocuri sportive, jocuri educaționale, forme ale teatrului oprimaților. După ce au trecut prin aceste etape, participanții au lucrat în grupuri mixte pentru a pregăti activități cu tinerii din Timișoara. Grupurile au fost împărțite în funcție de specificul activităților, astfel: activități fizice și de gândire, activități sociale, activități sociale și de gândire și activități fizice și de gândire. 

Cele 4 grupuri au lucrat la pregătirea activităților, identificând scopul și metodele pe care le vor utiliza. Desfășurarea activităților propriu zise a avut loc în Casa Tineretului cu participanți tineri din Timișoara, de la Consiliul Elevilor.

Proiectul a fost structurat în două mobilități (A1 – 27 participanți, A2 – 40 de participanți).

Obiectiv general:
Principalul obiectiv al proiectului a fost abilitarea tinerilor ca agenți ai schimbării sociale. Acesta și-a propus să încurajeze tinerii să devină cetățeni activi în comunitate, responsabili și solidari.

Nr. referință proiect: 2017-1-RO01-KA105-036949

Domeniul: Tineret

Local, județean, național, european, internațional: internațional

Perioada de desfășurare: 01.05.2017-31.10.2018

Locul desfășurării: Timișoara

Număr participanți: 67

Buget: 42,779.00 EUR

Finanțator: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)

[1] https://www.bnr.ro/StatisticsReportHTML.aspx?icid=800&table=703&column