INIȚIERE ÎN SPEOLOGIE

Descriere (sumar, obiective, activități): Proiectul face parte din programul „Natura ne învață primii pași în viață”, program în cadrul căruia s-au derulat 21 de etape în care au fost implicate 1414 persoane. Acesta se încadrează în scopul propus de atragerea copiilor și tinerilor în practicarea activităților ecologice, a ecoturismului și turismului specializat sau de agreement în condiții de deplină siguranță, cu respectarea și protejarea mediului înconjurător.

La proiect au participat 20 de tineri și 2 monitori/coordonatori. Proiectul și-a propus atragerea către activităţi de educaţie non-formală în domeniul turismului montan specializat a 20 de tineri din judeţul Dâmboviţa și creşterea nivelului de cunoştinţe al celor 20 de tineri, în domeniul turismului montan specializat, cu cel puţin 50% faţă de nivelul iniţial, cu ajutorul activităţilor teoretice şi practice organizate în perioada taberei.

Au fost realizate activităţile teoretice şi practice: curs teoretic cu aplicaţii practice „Echipamentul speologic şi noduri folosite în speologie”, vizitare peşteri, ateliere de urcare şi coborâre pe coardă, proiecţii de imagini „Peşteri din România”, activități în Parcul de Aventură, testare finală pentru evaluare.

Domeniul: tineret, ecologie, turism

Local, județean, național, european, internațional: județean

Perioada de desfășurare: 18-20 mai 2012

Locul desfășurării: Centrul de Agrement Cerbul Brătei, Dâmbovița.

Număr participanți: 22

Bugetul total sau contribuția fundației:

· în RON: 2000

· echivalentul în USD (1 USD = 3,4240 RON)5:

· echivalentul în EUR (1 EUR = 4,4895 RON)6:

Organizator + Parteneri: FJT Dâmbovița și Asociația Ecologică Floare de Colț

Finanțator: Primăria Municipiului Târgoviște prin FJT Dâmbovița