În perioada 22 iulie – 31 august 2019 am organizat proiectul „Împreună spre progres” cofinanțat de Direcția Județeană pentru Tineret Suceava cu scopul de eficientiza lucrul în echipă care să susțină tinerii ce au ales să depună eforturi împreună pentru a aduce un progres în cel mai scurt timp posibil la nivelul județului Suceava. Acesta a rezultat într-o planificare strategică cu propuneri de adresare a nevoilor tinerilor din județul Suceava (deosebit de utilă, în lipsa unei strategii de tineret județene și a unui plan de acțiune aferent unei astfel de strategii, pentru a ne asigura că eforturile organizațiilor dedicate tinerilor ajung să fie canalizate în direcția corectă, care permite rezolvarea realelor problemele identificate recent ale comunității județene).