Împreună pentru tineri – Strategia Județeană de Tineret

Descriere (sumar, obiective, activități):

Obiective:

 • Realizarea unei strategii de tineret valabile pe perioada 2016-2021 la nivelul județului Timiș pe perioada de 12 luni de către partenerii și promotorii implicați;
 • Creșterea capacitații a 60 de tineri de a realiza un dialogului structurat între tineri și autorități publice locale/județene pe perioada de desfășurare a proiectului;
 • Realizarea de dialog structurat între tineri, ONG-uri și autoritățile publice locale si județene din Timiș pe perioada unui an;
 • Crearea unei structuri formale de dialog între tineri și autorități;
 • Consiliul Județean al Tinerilor, structura ce a avut sarcina de a monitoriza implementarea strategiei elaborate.

Rezultate:

– Realizarea strategiei pentru tineret a județului Timiș pentru perioada 2017-2021. Pentru realizarea documentului de politică publică a fost planificat un întreg proces de lungă durată care a inclus:

 • 5 focus grupuri în județul Timiș;
 • o analiză a rezultatelor focus grupurilor;
 • un chestionar de analiză de nevoi a tinerilor;
 • o interpretare a rezultatelor chestionarului;
 • o conferință națională – în care au fost prezentate rezultatele studiului:
 • o întâlnire de fundamentare care să confirme și să contureze obiectivele strategice ale strategiei.

Nr. Referință proiect 2015-1-RO01-KA347-013991

Domeniul: dialog structurat, participare

Local, județean, național, european, internațional: județean

Perioada de desfășurare: 01.11.2016 – 31.07.2018

Locul desfășurării: Timișoara

Număr participanți: – 

Buget: 40045 EUR

Finanțator: Comisia Europeană (Erasmus+) prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5