Proiectul a vizat dezvoltarea și introducerea de politici, sisteme și standarde comune alternative în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale din domeniul tineretului, cu accent pe ucenicie. Prin
implicarea avută am aflat despre legea uceniciei 279/2005 pe care o vom promova în rândul tinerilor din comunitatea locală, în următoarea perioadă. În același timp, ne-am implicat activ în identificarea de soluții pentru îmbunătățirea politicii publice de tineret, în special a legii uceniciei. Politica publică alternativă la această lege a fost trimisă spre acceptare către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și poate fi citită integral pe www.platforma.asociatiacreed.ro . Legea uceniciei este dedicată celor peste 16 ani, fără calificare, pentru ca aceștia să se specializeze timp de 6/12/24/36 luni (în funcţie de domeniul de activitate/meseria practicată ca ucenic la un angajator formator – spre exemplu 6 luni pentru brutar, patiser, 24 luni pentru agent de turism și ghid, asistent gestiune, lucrător hotelier, cosmetician, 36 luni pentru tehnician în activități economice, tehnician în gastronomie, tehnician în hotelărie, tehnician în agroturism). Pentru fiecare tânăr ucenic, angajatorul primește 2250 lei pe lună, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, sumă acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație. Salariul ucenicului se stabilește de comun acord cu angajatorul și este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi (40 ore/săptămână) pentru cei peste 18 ani sau 6 ore pe zi (30 ore/săptămână) pentru cei între 16 și 18 ani.