La începutul anului 1971, Comitetul Județean al U.T.C. transmite către Direcția de Sistematizare, Arhitectură și Control a Consiliului Popular al Județului Timiș propunerile de amplasament pentru „Casa Tineretului” din Timișoara: 

 1. Lângă „P-ța 700” în spatele Centrului de Calcul, vis-a-vis de Liceul de Construcții;
 2. Vis-a-vis de Spitalul nr.1 (Clinicile Noi) pe colțul alături de Unitatea Militară Oituz;
 3. În spatele Miliției județene pe colț vis-a-vis de fabrica ILSA;
 4. Pe malul canalului Bega lângă casa Lința;
 5. Alături de fabrica chimică Timiș – B-dul Pîrvan;
 6. În centrul Civic, alături ori în spatele Căminului PCR sau în spatele caselor din Str. Asănești, vis-a-vis de Școala Textilă;
 7. În centrul Civic în spatele Poștei mari;
 8. Lângă postul de control din Calea Aradului în incinta cazărmilor pe colț vis-a-vis de Întreprinderea Poligrafică;
 9. Vis-a-vis de pompa de benzină din Calea Aradului în apropierea atelierului auto MFA;
 10. Între clădirea Facultății de Hidrotehnică și podul Bega de la Grădina Bănățeană (inclusiv Grădina Bănățeană);
 11. În zona Stadionului „1 Mai”.

În 27 februarie 1971, Direcția de Sistematizare, Arhitectură și Control a Consiliului Popular al Județului Timiș, transmite către Comitetul Județean al U.T.C. (prin adresa 4402) acordul de principiul ca obiectivul Casa Tineretului să fie realizat pe un teren situat în str. Arieș colț cu Negoi.

În 5 aprilie 1971, prin adresa nr.250, Comitetul Județean al U.T.C. solicită Direcției  de Sistematizare, Arhitectură și Control a Consiliului Popular al Județului Timiș să execute proiectul construcției cu tema „Casa Tineretului”, iar plata acestuia se va face din contul Comitetului Județean al U.T.C. nr.49.6.208 la Banca Națională a R.S.R. din Timișoara.

În august 1971 se realizează Proiectul DSAPC nr.15289/1971. Astfel, Direcția de Sistematizare, Arhitectură și Proiectarea Constructțiilor realizează proiectul Casa Tineretului – Timișoara pentru Comitetul Județean U.T.C. – Timișoara, ca beneficiar. Din MEMORIUL GENERAL care deschide Proiectul, regăsim următoarele mențiuni:

Construirea unui edificiu care să asigure spațiile necesare pentru satisfacerea preocupărilor tinerilor din timpul lor liber se impune de urgență: În acest scop spațiile edificiului vor avea funcțiuni: instructiv-educative, sportive și distractive. De asemenea, pentru asigurarea cazării grupurilor de tineri din alte localități se vor prevedea și un număr de camere pentru cazarea a cca. 100 de tineri:

Spațiile cu caracter instructiv-educativ vor fi alcătuite din:

 • un cerc auto-moto cu ateliere de lăcătușerie, mecanică, sudură
 • un cerc de cultură: ideologie, etică și estetică
 • un cerc tehnic pentru radio, televizoare și aparate electrice
 • un cerc de gospodărie: croitorie
 • un cerc foto și cinefilm
 • un cerc de filatelie
 • un cerc de dansuri
 • un cerc de coruri și muzică instrumentală
 • un cerc de artă dramatică
 • un cerc de pictură și sculptură
 • o sală de lectură și împrumut de cărți
 • o sală de consfătuiri cu o capacitate de cca 500 de locuri cu folosință și pentru spectacole, filme și alte genuri de reuniuni specifice tineretului

Spațiile cu funcțiuni sportive și distractive vor fi alcătuite din:

 • o sală pentru șah, biliard, ping-pong
 • o sală pentru jocuri mecanice
 • o sală pentru televizor, lectură
 • un spațiu, de preferință holul, pentru întâlniri și dans, cu extindere spre terasă

Spațiile destinate cazării vor fi alcătuite din camere de 6-8 persoane și două garsoniere. Camerele vor fi prevăzute numai cu chiuvetă, grupurile sanitare și dușurile vor fi comune pe nivel. Se va avea în vedere la alcătuirea clădirii ca aceste spații să poată funcționa și independent de partea de cercuri și de club.

În afara spațiilor enumerate mai sus se vor mai prevedea spații pentru garderobă, pentru servirea dulciurilor, răcoritoarelor și sandvișurilor, spații pentru administrație și spațiile pentru instalațiile tehnice. 

Dimenisonarea spațiilor se va face în colaborare cu beneficiarul și ținând seama de normele existente pentru construcții cu asemenea funcțiuni.

Propunerea acestor funcțiuni diferite are în vedere principiul gospodăririi prin mijloacele proprii, fără a apela la subvenții sau alte surse financiare pentru întreținerea și buna funcționare a clădirii.

În 27 septembrie 1971, Consiliul Popular al MUNICIPIULUI Timișoara (prin adresa nr.44826) transmite către Comitetul JUDEȚEAN U.T.C. Timiș avizul de principiul al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Timișoara privind trecerea în administrarea Comitetului Județean al UTC a unei suprafețe de 14513 mp teren proprietatea statutului, în vederea construirii Casei Tineretului.

În 30 septembrie 1971, Comitetul Executiv al Consiliului Popular al JUDEȚULUI Timiș a emis Decizia nr.449 prin care transmite din administrarea operativă a  Consiliului Popular al Municipiului Timișoara, în folosința gratuită a Comitetul JUDEȚEAN U.T.C. Timiș a unui teren neproductiv în suprafață de 14513 mp teren.

În 8 noiembrie 1971, Notariatul de Stat al Județului Timiș-Timișoara dispune ca parcelele înscrise ca proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, respectiv Statul Român (și agreate a fi predate pentru construirea Casei Tineretului), să se transcrie ca proprietatea Statului Român și în folosința gratuită a Comitetului Județean Timiș al Uniunii Tineretului Comunist /UTC/ din Timișoara.

În 16 noiembrie 1971 se emite Extrasul din Cartea Funciară în care este consemnată folosința gratuită a terenului de către Comitetul Județean Timiș al Uniunii Tineretului Comunist /UTC/ Timișoara.

În 24.11.1971, Comitetul Central al U.T.C. trimite adresa nr. 2493 către Comitetul Județean Timiș al U.T.C. potrivit căreia:

În ședința Secretariatului C.C. al U.T.C. din 10 noiembrie 1971 s-a aprobat materialul cu privire la construcția Casei Tineretului din Municipiul Timișoara cu care ocazie au fost făcute următoarele precizări: Construcția se va realiza în regie proprie în care scop vor fi înaintate Secției Gospodărie a C.C. al U.T.C. propuneri pentru schema personalului care vor conduce lucrările. Restul personalului va fi încadrat ca sezonier în funcție de volumul lucrărilor. Pentru obținerea aprobării definitive, vă rugăm a ne înainta devizele pe obiecte și categorii de lucrări. Fiecare în parte vor fi verificate și confirmate de Secția Gospodărie a C.C. a U.T.C.