Gala tânărului actor

Descriere (sumar, obiective, activități):

Gala tânărului actor a fost un concurs național de recitaluri și monologuri, dedicată tinerilor actori – studenți la facultatea de teatru. Concursul le oferea tinerilor debutanți șansa de a-și dovedi talentul actoricesc în fața unor regizori și directori de teatru. Obiectivele proiectului era oferirea șansei de intercunoaștere între participanți și de lansare a acestora pe scenele teatrelor din țară.

Domeniul: cultural – teatru

Local, județean, național, european, internațional: național

Perioada de desfășurare: 29 aprilie – 1 mai 1994

Locul desfășurării: Casa Tineretului

Număr participanți: 60

Buget: 3.460.000 lei

Finanțator: Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul Culturii

Poze, articole de presă, etc. (Anexă)